shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.577.535
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 1991
Begindatum:20 maart 1991
Naam:EUROBAT
Naam in het Frans, sinds 20 maart 1991
Adres van de zetel: Avenue de l'Europe 31
5620 Florennes
Sinds 20 maart 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brouwaeys ,  Claude  Sinds 20 november 2020
Zaakvoerder (1) Brouwaeys ,  Claude  Sinds 12 november 1993
Zaakvoerder (1) Brouwaeys ,  David  Sinds 1 juli 2006
Gedelegeerd bestuurder Brouwaeys ,  Claude  Sinds 20 november 2020
Gedelegeerd bestuurder Brouwaeys ,  David  Sinds 20 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 mei 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 1991
 
Ruwbouw
Sinds 1 augustus 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 2 mei 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 augustus 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug