shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.936.039
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 1991
Begindatum:18 april 1991
Naam:GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2010
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltlaan 165
8790 Waregem
Sinds 3 oktober 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 april 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0846.686.274   Sinds 9 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Yserbyt ,  Vincent  (0846.686.274)   Sinds 9 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 7 december 2021
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 7 december 2021
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 7 december 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.484.900,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

0443.935.346 (GARAGE GHISTELINCK DEINZE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 april 2006
0401.267.719 (AUTOBEDRIJF G. WOESTIJN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2010
0478.053.810 (EJ IMMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juni 2016
0405.416.943 (Etablissement Paul Ghistelinck)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.416.943 (Etablissement Paul Ghistelinck)   sinds 18 april 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug