shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.345.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 1991
Begindatum:11 juni 1991
Naam:Ontwikkeling Denderleeuw Centrum
Naam in het Nederlands, sinds 21 mei 2014
Afkorting: ODC
Naam in het Nederlands, sinds 21 mei 2014
Adres van de zetel: Oude Houtlei 140
9000 Gent
Sinds 4 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 juni 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Adriaensen ,  Frank  Sinds 24 mei 2023
Bestuurder Garré ,  Peter  Sinds 4 juni 2011
Bestuurder Martel ,  Stefaan  Sinds 27 juni 2020
Gedelegeerd bestuurder Garré ,  Peter  Sinds 4 juni 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 december 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 1995
 
Detail handel
Sinds 18 december 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 63.200,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0886.186.555 (GG05)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug