shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.603.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 1991
Begindatum:28 juli 1991
Naam:IMMAYER
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 1991
Adres van de zetel: Arduinkaai 35
1000 Brussel
Sinds 9 februari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juli 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 3 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 juli
 
 

Linken tussen entiteiten

0420.183.610 (MEYER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2011
0438.158.601 (MEYCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2011
0442.718.787 (COFIL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 augustus 2022
0412.692.933 (IMMAYER I)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.692.933 (IMMAYER I)   sinds 24 juli 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug