shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.614.346
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1991
Begindatum:8 juli 1991
Naam:TRADIBO
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 1991
Adres van de zetel: Moerkerkebrug 15   bus a
8340 Damme
Sinds 27 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 juli 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0759.676.383   Sinds 18 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Vancanneyt ,  Sophie  (0424.910.676)   Sinds 25 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Tourlouse ,  Steve  (0759.676.383)   Sinds 18 december 2020
Zaakvoerder (2)0424.910.676   Sinds 25 november 2019
Zaakvoerder (2) Vancanneyt ,  Frank  Sinds 1 juli 1994
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 23 november 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 1998
 
Detail handel
Sinds 23 november 1998
 
Ruwbouw
Sinds 31 januari 2008
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 31 januari 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 31 januari 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 31 januari 2008
 
Algemeen aannemer
Sinds 31 januari 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 31 oktober 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug