shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.646.614
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 1991
Begindatum:5 juli 1991
Naam:Koramic Finance Company
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2018
Adres van de zetel: Kapel ter Bede(Kor) 84
8500 Kortrijk
Extra adresinfo: Ter Bede Business Center
Sinds 19 januari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 juli 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 26.437.174,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.978.346 (KORAMIC BRICK INVEST)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 juli 1991
0424.957.196 (KOROMAT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.978.346 (KORAMIC BRICK INVEST)   sinds 31 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.957.196 (KOROMAT)   sinds 17 januari 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug