shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.533.866
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 1991
Begindatum:21 oktober 1991
Naam:BROUWERIJ STERKENS
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 1992
Adres van de zetel: Gemeentestraat 39
2322 Hoogstraten
Sinds 1 april 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 oktober 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sterkens ,  Constant  Sinds 31 mei 2003
Bestuurder Sterkens ,  Peter  Sinds 31 mei 2003
Bestuurder Vermeiren ,  Joanna  Sinds 31 mei 2003
Gedelegeerd bestuurder Sterkens ,  Constant  Sinds 31 mei 2009
Gedelegeerd bestuurder Sterkens ,  Peter  Sinds 28 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 28 mei 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.327.221,93 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.605.719 (BROUWERIJ STERKENS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 december 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0435.605.719 (BROUWERIJ STERKENS)   sinds 21 oktober 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug