shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.543.368
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1991
Begindatum:24 oktober 1991
Naam:ARCANDE
Naam in het Frans, sinds 24 oktober 1991
Adres van de zetel: Rue Jassogne 6
5332 Assesse
Sinds 24 februari 2011
Telefoonnummer:
0474268923 Sinds 24 februari 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
arcandesprl@gmail.comSinds 24 februari 2011(1)
arcandesprl@gmail.comSinds 21 september 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Diez ,  André  Sinds 21 september 2023
Bestuurder Diez ,  Nicolas  Sinds 21 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 januari 1992
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 7 januari 1992
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 7 januari 1992
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 7 januari 1992
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 7 januari 1992
 
Ruwbouw
Sinds 31 augustus 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 31 augustus 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 april 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 april 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 31 augustus 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 31 augustus 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 31 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 31 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 31 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 31 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 augustus 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 31 augustus 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug