shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.780.020
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 1992
Begindatum:26 februari 1992
Naam:Tata Consultancy Services Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 26 februari 1992
Adres van de zetel: Lenneke Marelaan 6 Stratenplan
1932 Zaventem
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 februari 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 mei 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 juni 2017
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 6 juni 2017
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 6 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 325.000,00 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.604.145 (ALTI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 maart 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug