shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.081.908
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 1992
Begindatum:16 april 1992
Naam:BAETEN & Co
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 1992
Adres van de zetel: Fortstraat(O) 28
9290 Berlare
Sinds 16 april 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 april 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Baeten ,  Etienne  Sinds 26 mei 2009
Bestuurder Baeten ,  Matthias  Sinds 2 mei 2007
Bestuurder Van Eynde ,  Jacqueline  Sinds 6 maart 2015
Gedelegeerd bestuurder Baeten ,  Matthias  Sinds 6 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1964
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.410  -  Vervaardiging van oliën en vetten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.410 -  Vervaardiging van oliën en vetten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.800.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.122.921 (BAETEN EN Co)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 mei 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.122.921 (BAETEN EN Co)   sinds 8 mei 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug