shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.394.880
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 mei 1992
Begindatum:13 mei 1992
Naam:ACTIEF
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 1998
Adres van de zetel: Bosstraat 67 Stratenplan  bus 2
3560 Lummen
Sinds 10 december 2015
Telefoonnummer:
013/353 410 Sinds 10 december 2015(1)
Faxnummer:
013/353 492 Sinds 10 december 2015(1)
E-mail:
MarieFrance.Broutin@actief.beSinds 10 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 73  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 oktober 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.746.425,58 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug