shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.244.126
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 september 1992
Begindatum:16 september 1992
Naam:JANSSENS AUTOSERVICE
Naam in het Nederlands, sinds 16 september 1992
Adres van de zetel: Verbrandendijk 106
2070 Zwijndrecht
Sinds 16 september 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 september 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0448.272.038   Sinds 30 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Janssens ,  Filip  (0448.272.038)   Sinds 30 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fietsmecanicien
Sinds 28 januari 1997
 
Bromfietsmecanicien
Sinds 28 januari 1997
 
Motorfietsmecanicien
Sinds 28 januari 1997
 
Garagehouder hersteller
Sinds 18 mei 1998
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 18 mei 1998
 
Carrossier-hersteller
Sinds 18 mei 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 november 2011
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 450.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug