shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.827.116
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1992
Begindatum:10 december 1992
Naam:INNO
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 12 mei 1994
Adres van de zetel: Nieuwstraat 111
1000 Brussel
Sinds 12 mei 1994
Telefoonnummer:
+32 2 211 21 11 Sinds 12 mei 1994(1)
Faxnummer:
+32 2 219 14 11 Sinds 12 mei 1994(1)
E-mail:
info@inno.beSinds 12 mei 1994(1)
Webadres:
www.inno.be Sinds 12 mei 1994(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 december 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 17  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.192  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.192 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.000.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.593.424 (Truda)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.593.424 (Truda)   sinds 31 december 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug