shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.333.395
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 1993
Begindatum:28 januari 1993
Naam:NORLAND
Naam in het Frans, sinds 28 januari 1993
Adres van de zetel: Rue Reppe 20   bus B
5300 Andenne
Sinds 31 augustus 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0461.693.373   Sinds 30 november 2023
Vaste vertegenwoordiger Gysen ,  Philippe  (0461.693.373)   Sinds 1 oktober 2022
Gedelegeerd bestuurder 0461.693.373   Sinds 23 december 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.150  -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.150 -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.220.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.970.859 (ECOFERT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0456.970.859 (ECOFERT)   sinds 19 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug