shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.940.438
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 april 1993
Begindatum:19 april 1993
Naam:MALUVER
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2004
Adres van de zetel: Antwerpsesteenweg 460
9040 Gent
Sinds 8 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 april 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dhaenens ,  Esther  Sinds 31 maart 2004
Bestuurder Dhaenens ,  Jonas  Sinds 31 maart 2004
Gedelegeerd bestuurder Dhaenens ,  Luc  Sinds 31 maart 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 142.530,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0467.247.317 (Impact Real Estate Management)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug