shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.206.989
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 mei 1993
Begindatum:25 mei 1993
Naam:MURAT
Naam in het Nederlands, sinds 25 mei 1993
Adres van de zetel: Koolmijnlaan 365
3581 Beringen
Sinds 20 augustus 2017
Telefoonnummer:
011424008 Sinds 20 augustus 2017(1)
Faxnummer:
011424008 Sinds 20 augustus 2017(1)
E-mail:
muratbvba@hotmail.comSinds 20 augustus 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 mei 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kaygisiz ,  Mustafa  Sinds 19 maart 2021
Zaakvoerder (3) Kaygisiz ,  Murat  Sinds 1 januari 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Detail handel
Sinds 21 juni 1993
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 maart 2018
Btw 2008  47.530  -  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 maart 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug