shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.864.215
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 september 1993
Begindatum:3 september 1993
Naam:SD Worx People Solutions
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2022
Adres van de zetel: Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
Sinds 15 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 september 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 25  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0877.610.369   Sinds 1 september 2019
Bestuurder Janssens ,  Eric  Sinds 1 januari 2018
Bestuurder Tassent ,  Dominica  Sinds 1 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Verdonck ,  Jakob  (0877.610.369)   Sinds 1 september 2019
Gedelegeerd bestuurder 0877.610.369   Sinds 13 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.110 -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 206.415.462,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0440.358.323 (ACCESS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 maart 2003
0447.983.414 (DIP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 juni 2009
0422.211.801 (SD Worx People Solutions)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2022
0434.720.940 (HANSA CONSULTING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 oktober 1993
0440.358.323 (ACCESS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.877.972 (HANSA)   sinds 1 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0440.358.323 (ACCESS)   sinds 12 maart 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug