shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0451.355.351
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 1993
Begindatum:15 december 1993
Naam:Vanden Broele
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2020
Commerciële Naam:Uitgeverij Vanden Broele
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2020
Adres van de zetel: Stationslaan 23 Stratenplan
8200 Brugge
Sinds 15 december 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0477.999.172   Sinds 24 september 2002
Vaste vertegenwoordiger Van den Broele ,  Tom  (0477.999.172)   Sinds 30 september 2008
Gedelegeerd bestuurder 0477.999.172   Sinds 24 september 2002
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1994
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 december 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  58.110 -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug