shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0452.327.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 1994
Begindatum:1 april 1994
Naam:K.A.T.O.
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1994
Adres van de zetel: Park Diamant 1
2590 Berlaar
Sinds 14 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 april 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Kimpe ,  Maria  (0865.736.480)   Sinds 26 mei 2008
Zaakvoerder (2) Claes ,  Rik  Sinds 1 maart 2002
Zaakvoerder (2) Luyten ,  Greta  Sinds 26 mei 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Technicus in tandprothese
Sinds 12 januari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 22 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 10 maart 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 22 september 2014
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 20 december 2016
Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 20 december 2016
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 10 maart 2016
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 december 2016
Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 10 maart 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 september 2014
Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 22 september 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  33.120 -  Reparatie van machines
Sinds 1 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 28 februari
 
 

Linken tussen entiteiten

0454.983.646 (BENEDENTI)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0454.983.646 (BENEDENTI)   sinds 18 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug