shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0452.549.639
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 1994
Begindatum:18 april 1994
Naam:CREAPLAN
Naam in het Nederlands, sinds 18 april 1994
Adres van de zetel: Karreweg 17 Stratenplan
9810 Nazareth
Sinds 16 september 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 december 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 december 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.105  -  Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 12 november 2008
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 12 november 2008
Btw 2008  90.041  -  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
Sinds 12 november 2008
Btw 2008  90.042  -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 12 november 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.241.792,71 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug