shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.538.346
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 1994
Begindatum:6 oktober 1994
Naam:DIEMA'S BOERENBROOD
Naam in het Nederlands, sinds 6 oktober 1994
Adres van de zetel: Toevluchtweg 2 Stratenplan  bus A
8620 Nieuwpoort
Sinds 28 juni 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 oktober 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Declercq ,  Emmanuel  Sinds 1 juli 2018
Zaakvoerder (2) Declercq ,  Olivier  Sinds 1 juli 2018
Zaakvoerder (2) Declercq ,  Paul  Sinds 13 oktober 1994
Zaakvoerder (2) Dierinck ,  Evelyne  Sinds 1 april 2005
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Brood- en banketbakker
Sinds 12 december 1996
 
Leurhandel
Sinds 2 januari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 december 1994
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 2 januari 2007
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug