shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0455.348.880
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 1995
Begindatum:19 februari 1995
Naam:Fietsersbond
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 1995
Adres van de zetel: Oude Graanmarkt 63 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 13 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 19 februari 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 1996
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1996
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.994 -  Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
0443.402.440 (Byby(k)e)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0443.402.440 (Byby(k)e)   sinds 15 maart 1999
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug