shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0455.922.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 1995
Begindatum:15 maart 1995
Naam:Katholieke Hogeschool Vives Zuid
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2013
Adres van de zetel: Doorniksesteenweg(Kor) 145 Stratenplan
8500 Kortrijk
Sinds 3 november 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 15 maart 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 17 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1995
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 15 maart 1995
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0456.316.902   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 januari 2013
0440.544.801   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 augustus 1998
0445.124.981   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1998
0445.062.724   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 augustus 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0440.544.801   sinds 18 augustus 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.124.981   sinds 31 december 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.062.724   sinds 30 augustus 1999
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug