shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0456.349.366
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 1995
Begindatum:6 april 1995
Naam:DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
Naam in het Nederlands, sinds 22 maart 2005
Afkorting: De Kringwinkel Midwest
Naam in het Nederlands, sinds 25 mei 2015
Adres van de zetel: Désiré Mergaertstraat 15 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 4 september 2002
Telefoonnummer:
051244914 Sinds 4 september 2002(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dekringwinkelmidwest.beSinds 4 september 2002(1)
Webadres:
www.dekringwinkelmidwest.be Sinds 4 september 2002(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 6 april 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 februari 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1996
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  88.995 -  Beschutte en sociale werkplaatsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug