shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.612.553
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 1995
Begindatum:11 december 1995
Naam:Jaguar Land Rover Belux
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2013
Adres van de zetel: Generaal Lemanstraat 47
2018 Antwerpen
Sinds 25 maart 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 december 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BIENEMANN ,  MARCUS  Sinds 17 januari 2011
Bestuurder PALUBIERI ,  FEDERICO  Sinds 5 juli 2021
Gedelegeerd bestuurder BIENEMANN ,  MARCUS  Sinds 17 januari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  29.201  -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.111 -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.250.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0444.831.508 (LAND ROVER BELUX S.A./N.V.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug