shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.370.044
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 1996
Begindatum:15 januari 1996
Naam:CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2010
Adres van de zetel: PLACE DES ETATS-UNIS 12
92547 MONTROUGE CEDEX
Frankrijk
Extra adresinfo: CS 70052
Sinds 27 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 15 januari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Cogels ,  Christophe  Sinds 1 januari 2015
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:15 januari 1996
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Terhulpsesteenweg   120
1000 Brussel
Sinds 14 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2004
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 15 januari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 7 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.055.504.839,00 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug