shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0459.218.289
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 1975
Begindatum:9 september 1975
Naam:Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid
Naam in het Nederlands, sinds 9 september 1975
Centre scientifique et technique de l'Industrie textile belge
Naam in het Frans, sinds 9 september 1975
Afkorting: CENTEXBEL
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 9 september 1975
Adres van de zetel: Montoyerstraat 24 Stratenplan  bus 2
1000 Brussel
Sinds 9 september 1975
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 9 september 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1976
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2001
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Certificatie-instelling van produkten
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0407.199.961 (Centre Scientifique et Technique de l'Industrie Textile Belge - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Belgische Textielnijverheid)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 februari 1976
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.199.961 (Centre Scientifique et Technique de l'Industrie Textile Belge - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Belgische Textielnijverheid)   sinds 9 september 1975
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug