shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.654.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1996
Begindatum:30 december 1996
Naam:CAR Avenue Ital
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain 510-514
1300 Wavre
Sinds 13 mei 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 31 augustus 2020
Vrijstelling
Sinds 31 augustus 2020
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 april 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.250.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0873.678.505 (ITAL AUTOMOTIVE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 oktober 2010
0459.654.492 (ITAL MOTORS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2013
0707.732.784 (BY LENTZ Belgique)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 juni 2020
0427.336.567 (ITAL GARAGE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.336.567 (ITAL GARAGE)   sinds 9 januari 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug