shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0460.735.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 1997
Begindatum:11 juni 1997
Naam:Brouwerij Omer Vander Ghinste
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2014
Adres van de zetel: Brouwtorenstraat(Bel) 5 Stratenplan
8510 Kortrijk
Sinds 4 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 mei 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vanderghinste ,  Omer  Sinds 11 juli 1997
Bestuurder Vanderghinste ,  Omer  Sinds 1 februari 2019
Gedelegeerd bestuurder Vanderghinste ,  Omer  Sinds 11 juli 1997
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1997
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  11.050 -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 125.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.374.084   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juni 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.374.084   sinds 21 juni 1997
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug