shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.938.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1997
Begindatum:25 juni 1997
Naam:GARAGE CARROSSERIE VERCRUYSSEN
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 1997
Adres van de zetel: Potterstraat(SP) 169
9170 Sint-Gillis-Waas
Sinds 9 oktober 2021
Telefoonnummer:
037664499 Sinds 24 november 2005(1)
Faxnummer:
037665652 Sinds 24 november 2005(1)
E-mail:
info@garagevercruyssen.beSinds 24 november 2005(1)
Webadres:
www.garagevercruyssen.be Sinds 24 november 2005(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 juni 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rooman ,  Karine  Sinds 23 juni 1997
Bestuurder Vercruyssen ,  Dirk  Sinds 23 juni 1997
Bestuurder Vercruyssen ,  Joren  Sinds 1 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 18 augustus 1997
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 18 augustus 1997
 
Carrossier-hersteller
Sinds 18 augustus 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 1997
 
Detail handel
Sinds 18 augustus 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.266.862,05 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug