shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.268.148
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 1998
Begindatum:8 januari 1998
Naam:PERNEEL
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 1997
Adres van de zetel: Stijn Streuvelsstraat 14
8870 Izegem
Sinds 18 februari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Perneel ,  Ann  Sinds 31 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 3 maart 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 oktober 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 14 oktober 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 14 oktober 2022
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 14 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.743.307 (Pernelec)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.743.307 (Pernelec)   sinds 20 januari 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug