shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.920.226
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 1998
Begindatum:20 maart 1998
Naam:KBC Bank
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 1998
Commerciële Naam:KBC Brussels
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2020
Adres van de zetel: Havenlaan 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 17 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
IR4u@kbc.beSinds 26 oktober 2020
Webadres:
http://www.kbc.com Sinds 26 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 maart 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 467  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 27 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Professionele onroerende leasing KB 55 van 10 november 1967
Sinds 15 september 2014
Professionele roerende leasing KB 55 van 10 november 1967
Sinds 15 september 2014
Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 3 juni 2005
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.732.238.065,25 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0431.059.387 (KBC Financial Products Brussels)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 april 2004
0442.800.248 (Centrinvest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 april 2007
0439.655.765 (IMMO PARIJSSTRAAT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 april 2009
0882.069.401 (SECUUR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 april 2011
0404.040.632 (KBC REAL ESTATE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 juni 2012
0473.404.540 (KBC CONSUMER FINANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2014
0403.272.253 (KBC LEASE HOLDING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2015
0404.465.551 (ANTWERPSE DIAMANTBANK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2015
0405.534.630 (Bank Van Roeselaere en West-Vlaanderen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1998
0404.456.742 (CERA INVESTMENT BANK)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 juli 1998
0432.380.270 (VERZEKERINGEN JACOBS-BAX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 september 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.534.630 (Bank Van Roeselaere en West-Vlaanderen)   sinds 25 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.456.742 (CERA INVESTMENT BANK)   sinds 23 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.380.270 (VERZEKERINGEN JACOBS-BAX)   sinds 28 september 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug