shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.925.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 maart 1998
Begindatum:19 maart 1998
Naam:Telenet Group
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 27 april 2016
Adres van de zetel: Liersesteenweg 4 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 7 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bronselaer ,  Jeroen  Sinds 26 december 2018
Bestuurder Nieuwdorp ,  Dieter  Sinds 26 december 2018
Bestuurder Porter II ,  John  Sinds 26 december 2018
Bestuurder Vincent ,  Patrick  Sinds 26 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 13 februari 2017
Vrijstelling
Sinds 13 februari 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  61.200 -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.193.905 (KPN BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug