shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0463.307.137
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0852.027.214 afgesloten sinds 18/01/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 1998
Begindatum:6 mei 1998
Naam:TANDARTSENKABINET EMMERS ROBERT ALL-DENTE
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2013
Adres van de zetel: Driehoek 51
3920 Lommel
Sinds 24 april 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 april 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Emmers ,  Philip  (0502.480.586)   Sinds 6 juni 2013
Vaste vertegenwoordiger Emmers ,  Robert  (0502.487.912)   Sinds 6 juni 2013
Zaakvoerder (2)0502.480.586   Sinds 6 juni 2013
Zaakvoerder (2)0502.487.912   Sinds 6 juni 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0852.027.214 afgesloten sinds 18/01/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0463.307.137 0852.027.214

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0463.307.137

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0463.307.137 0852.027.214

Werkgeversrepertorium
0463.307.137

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug