shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.350.876
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1998
Begindatum:1 oktober 1998
Naam:DOSSCHE INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 1998
Adres van de zetel: Clemence Dosschestraat 1 Stratenplan
9800 Deinze
Sinds 24 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Detail handel
Sinds 26 april 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 23 januari 2017
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 23 januari 2017
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 23 januari 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 januari 2017
BTW 2008  87.209  -  Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
Sinds 23 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 11.217.076,08 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.017.893 (Dossche Bedrijven Dossche Entreprises)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 juni 1999
0417.211.252 (Delika)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2001
0417.211.252 (Delika)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juli 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.211.252 (Delika)   sinds 30 juli 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug