shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.435.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 1998
Begindatum:27 oktober 1998
Naam:SANOFI BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2013
SANOFI BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2013
Adres van de zetel: Leonardo da Vincilaan 19
1831 Machelen (Brab.)
Extra adresinfo: airport plaza-montreal building
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 20 februari 2014
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 22 juli 2013
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 22 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.460 -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 45.565.496,19 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.952.720 (SANOFI PHARMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 1999
0403.339.856 (COMASO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2005
0467.662.635 (AVENTIS PHARMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2005
0453.475.493 (GENZYME BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2012
0403.072.117 (SYNTHELABO BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1999
0405.952.720 (SANOFI PHARMA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug