shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.357.885
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1999
Begindatum:25 juni 1999
Naam:GODEFROID
Naam in het Frans, sinds 23 juni 1999
Adres van de zetel: Rue de la Paix 20
7080 Frameries
Sinds 23 juni 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Godefroid ,  Jean  Sinds 16 december 2019
Bestuurder Godefroid ,  William  Sinds 16 december 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Godefroid ,  Jean  Sinds 16 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 28 augustus 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 28 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0659.825.474 (GODEFROID BIO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug