shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.626.202
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1999
Begindatum:23 december 1999
Naam:STAYEN
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2011
Adres van de zetel: Tiensesteenweg 168
3800 Sint-Truiden
Sinds 10 juni 2004
Telefoonnummer:
0486130786 Sinds 10 juni 2004(1)
Faxnummer:
0486130786 Sinds 10 juni 2004(1)
E-mail:
mho@elex.beSinds 10 juni 2004(1)
Webadres:
http://www.stayen.com Sinds 10 juni 2004(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0421.226.161   Sinds 30 december 2019
Bestuurder Höfte ,  Maria  Sinds 8 augustus 2008
Vaste vertegenwoordiger Duchatelet ,  Roland  (0421.226.161)   Sinds 30 december 2019
Gedelegeerd bestuurder Höfte ,  Maria  Sinds 29 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 28 december 2011
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 28 december 2011
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 28 december 2011
Btw 2008  56.309  -  Andere drinkgelegenheden
Sinds 28 december 2011
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 28 december 2011
Btw 2008  90.042  -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 28 december 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 81.650,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0461.935.180 (NETSIGN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 mei 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0461.935.180 (NETSIGN)   sinds 28 mei 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug