shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0470.577.088
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2000
Begindatum:8 februari 2000
Naam:HECHT
Naam in het Frans, sinds 31 juli 2013
Adres van de zetel: Avenue de l'Industrie 13 Stratenplan
1420 Braine-l'Alleud
Sinds 30 juni 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 februari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  18.120 -  Overige drukkerijen
Sinds 1 augustus 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.850.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.730.637 (HECHT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 juli 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug