shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0474.623.572
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 mei 2001
Begindatum:7 mei 2001
Naam:J.A.R. MOTOR
Naam in het Frans, sinds 26 maart 2001
Afkorting: LLORENS
Naam in het Frans, sinds 26 maart 2001
Adres van de zetel: Weyler, rue Claude Berg 11
6700 Arlon
Extra adresinfo: ZONING INDUSTRIEL
Sinds 23 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 maart 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vuarin ,  Frédéric  Sinds 3 maart 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Vuarin ,  Frédéric  Sinds 3 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 8 januari 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 januari 2015
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 8 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 8 januari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 januari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 8 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 24 november 2014
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 januari 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 512.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug