shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0474.698.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2001
Begindatum:27 april 2001
Naam:RESIPLAST
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2022
Adres van de zetel: Gulkenrodestraat 3
2160 Wommelgem
Sinds 25 februari 2022
Telefoonnummer:
056/249605 Sinds 2 december 2005(1)
Faxnummer:
056/228699 Sinds 2 december 2005(1)
E-mail:
martien.beelprez@koramic.beSinds 2 december 2005(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.751 -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 maart 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug