shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.231.011
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2001
Begindatum:6 juli 2001
Naam:SENTIA BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 25 mei 2018
Adres van de zetel: Denen 157 Stratenplan
9080 Lochristi
Sinds 4 oktober 2018
Telefoonnummer:
09 218 79 77 Sinds 4 oktober 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 oktober 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0696.691.612   Sinds 4 mei 2018
Bestuurder 0831.688.391   Sinds 2 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger ZEIN ,  IYAN KHALED  (0696.691.612)   Sinds 4 mei 2018
Vaste vertegenwoordiger Jacobs ,  Benjamin  (0831.688.391)   Sinds 2 januari 2014
Gedelegeerd bestuurder 0696.691.612   Sinds 1 augustus 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 juli 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 69.821,59 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.721.931 (PINS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug