shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.255.350
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 2001
Begindatum:6 december 2001
Naam:ECUPHAR
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2006
Commerciële Naam:Cardon Pharmaceuticals
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2006
Adres van de zetel: Legeweg 157   bus I
8020 Oostkamp
Sinds 30 juni 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 november 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BREWSTER ,  CHRISTOPHER  Sinds 1 december 2017
Bestuurder WINTER ,  JENNY  Sinds 1 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 26 april 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.460 -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.967.260,46 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0446.897.212 (Ecuphar)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2006
0460.837.892 (EQUIPHARMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 november 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug