shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.388.378
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2001
Begindatum:21 december 2001
Naam:ELIA GROUP
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 november 2019
Adres van de zetel: Keizerslaan 20 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 20 december 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 12  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 24 september 2013
Vrijstelling
Sinds 24 september 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 20 december 2001
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.120  -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 25 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.120 -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.714.022.247,52 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug