shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.889.093
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2012
Begindatum:19 november 2012
Naam:SOUS LES FOURNEAUX
Naam in het Frans, sinds 6 november 2012
Adres van de zetel: Bellevue 51 Stratenplan
6810 Chiny
Sinds 6 november 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
boulangerie.gachewarache@gmail.comSinds 2 oktober 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 11 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bailly ,  Julia  Sinds 10 september 2018
Bestuurder Bechet ,  Elisabeth  Sinds 6 november 2012
Bestuurder Gijbels ,  Lien  Sinds 6 november 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 29 januari 2019
 
Leurhandel
Sinds 29 januari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 29 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug