shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0501.728.738
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 december 2012
Begindatum:3 december 2012
Naam:PLAYPASS
Naam in het Nederlands, sinds 3 december 2012
Adres van de zetel: Broederminstraat 52
2018 Antwerpen
Sinds 13 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0759.903.245   Sinds 30 december 2020
Bestuurder De Wever ,  David  Sinds 6 augustus 2018
Vaste vertegenwoordiger Deballon ,  Pierre-Henri  (0759.903.245)   Sinds 30 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 276.608,22 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug