shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.424.960
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 januari 2013
Begindatum:14 januari 2013
Naam:BIG RODI
Naam in het Frans, sinds 11 januari 2013
Adres van de zetel: Rue Cockerill 176
4100 Seraing
Sinds 11 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Günes ,  Ramazan  Sinds 11 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 11 juni 2018
 
Leurhandel
Sinds 10 januari 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 11 juni 2018
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 januari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 11 januari 2013
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 januari 2013
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 11 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug