shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0503.832.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2013
Begindatum:5 februari 2013
Naam:ListMinut
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2013
Adres van de zetel: Avenue des Rossignols 12 Stratenplan
1310 La Hulpe
Sinds 5 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 augustus 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 5 februari 2013
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 februari 2013
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 5 februari 2013
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 5 februari 2013
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 5 februari 2013
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 18 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 351.787,46 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug