shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0505.870.836
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2014
Begindatum:2 december 2014
Naam:NVM-Côté Gourmand
Naam in het Frans, sinds 26 november 2014
Afkorting: NVM
Naam in het Frans, sinds 26 november 2014
Adres van de zetel: Paul Deschanellaan 4-6 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 26 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Boufrahi Niya ,  Naïma  Sinds 2 januari 2015
Zaakvoerder (2) Ndreu ,  Blerim  Sinds 26 november 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 juni 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 2 december 2014
Btw 2008  10.730  -  Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
Sinds 1 december 2014
Btw 2008  10.860  -  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Sinds 1 december 2014
Btw 2008  10.890  -  Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 december 2014
Btw 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 december 2014
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 2 december 2014
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 2 december 2014
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 2 december 2014
Btw 2008  56.302  -  Discotheken, dancings en dergelijke
Sinds 2 december 2014
Btw 2008  56.309  -  Andere drinkgelegenheden
Sinds 2 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 17 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug