shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0506.820.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2014
Begindatum:15 december 2014
Naam:BAKKERIJ BACHTEN DE KUPE
Naam in het Nederlands, sinds 9 december 2014
Adres van de zetel: Brugse Steenweg 52
8630 Veurne
Sinds 9 december 2014
Telefoonnummer:
058/31.33.21 Sinds 15 maart 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
charlotte@bakkerijbachtendekupe.beSinds 15 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 december 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ryckeboer ,  Kris  Sinds 9 december 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 23 december 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 9 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 23 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 9 december 2014
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 9 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 5 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug